ZVEDÁNÍ ZÁVOR & Alois Nebel

Alois Nebel - im Kunsthaus Eigenregie

Jak by mohla vypadat pocta k 25. výročí pádu Berlínské zdi - navíc v domě umění? Řekli jsme si, že politika by měla být znovu umělečtější. Nebo umění znovu politické? Zjistili jsme, že to nelze od sebe oddělit, může se to jen přehnat, teoretizovat nebo přeznačit. Rádi bychom  první sobotu v listopadu připomněli tu nespoutanou  sílu, odvahu a tvořivost, která nakonec prorazila zrezivělou ideologii SED a napřáhla se s chutí a vizemi k demokratické budoucnosti.


Nejinak tomu bylo v roce 1989 v naší sousední oblasti Čech. Proto nás napadlo pozvat na živou oslavu některé z protagonistů pokojné nebo také sametové revoluce v regionu Chebu, Sokolova a Karlových Varů. Takže se 1. listopadu od 18 hodin v domě umění Vlastní režie (Eigenregie) v Eschenbachu nedaleko Kraslic na adrese Schönecker Strasse 4 setkají členové Charty 77, občanští aktivisté z Chebu s mnoha průkopníky změn z Plavna a horního Fojtska. Ostatní publikum je vítáno od 19 hodin. O Evropě je možné teoretizovat - nebo ji prožít ve vzrušujícím a slibném setkání. Zde jsou některé dojmy z těžkých dnů roku 1989 v Praze:

Důležitým bodem v programu večera bude od 20 hodin: ALOIS NEBEL! Na Oscara nominovaná a evropskou cenou European Film Award ověnčená filmová adaptace grafické románové trilogie Jaroslava Rudiše, která umělecky přibližuje politické zvraty po druhé světové válce, překonává závory mezi Českem a Německem a vypovídá také o nejtrpčích společných zkušenostech a odpovědnostech. 

Mezinárodně uznávaný autor Jaroslav Rudiš bude v uměleckém domě osobně přítomen a bude po filmu k dispozici pro besedující. Neformální část pak poskytuje dlouhý a zajímavý večer. Zde je portrét autora na 3SAT:

My, skupina Čechů a Fojtů, využíváme našeho setkání v Domě umění Eigenregie v Eschenbachu jako
příležitosti k následujícímu prohlášení:

Spojilo nás zasazování se o svobodu. Vůle občanů vedla v našich obou zemích před 25 lety k pokojné  revoluci. Nechceme jen připomenout cenu, kterou předtím zaplatili mnozí lidé za dosažení svobody. Protože svoboda trvá jen tehdy, když ji lidé aktivně prosazují a trvale užívají. Svoboda umírá, když není užívána. Historie našich obou zemí a regionů nám připomíná nutnost myslet a jednat společně a napříč hranicemi. Svoboda je základem demokracie, míru a lásky. O ni jsme se zasazovali v těžkých časech a chceme jít touto cestou i v lepších časech. Jsme tak svobodní, jak se angažujeme. Proto se budeme dále  scházet, hovořit o aktuálních otázkách svobody v našich regionech a Evropě, zvát k tomu inspirující osobnosti a skupiny a téma svobody vytrvale vnášet do zdejšího veřejného prostoru.  


(Resolution in deutsch hier nachlesen)